פרויקט גני ילדים  בית ספר אל ג'בל – יפיע 2014

  1. כמהנדס מועצת יפיע , הריני לציין במיוחד את רמת העבודה של חברת איס הנדסה (כרמל) בע"מ
  2. חברת איס הנדסה בצעה עבור המועצה בניית תוספת כיתות לימוד לבי"ס אל ג'בל- יפיע
  3. מצבעים על כישורים מקצועיים ברמה גבוה מאוד .
  4. פעילותה של חברת איס הנדסה בוצעה באופן מקצועי ואיכותי .
דילוג לתוכן